Tin tức

9 bệnh lý di truyền có thể xảy ra do hôn nhân cận huyết

Chưa bàn tới vấn đề đạo đức, kết hôn cận huyết còn là nguy cơ hàng đầu gây ra dị tật ở đời sau, có thể nói đây là hành động hủy hoại giống nòi. Đó là lý do mà đa số các quốc gia, trong đó có Việt Nam, việc kết hôn cận huyết trong 3 vòng đời đều bị cấm.

Xem thêm »